EXTRAS din prospectul gasit pe site-ul Agentiei Europene a Medicamentelor http://www.ema.europa.eu.

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI
 
Rotarix, pulbere şi solvent pentru suspensie orală
Vaccin rotavirus, viu

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ
 
După reconstituire, 1 doză (1 ml) conţine:

Tulpină de rotavirus uman RIX4414 (viu atenuat)* minimum 106,0 DICC50

*Produsă pe celule Vero   →   adica CELULE DE RINICHI DE MAIMUTA

Excipienţi cu efect cunoscut:
Acest vaccin conţine zahăr 9 mg şi sorbitol 13,5 mg (vezi pct. 4.4).

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ
 
Pulbere şi solvent pentru suspensie orală.
Pulberea este albă.
Solventul este un lichid tulbure, cu un depozit de culoare albă, care se depune lent şi cu un supernatant incolor.

4. DATE CLINICE
 
4.1 Indicaţii terapeutice
 
Rotarix este indicat pentru imunizarea activă a sugarilor cu vârsta cuprinsă între 6 şi 24 de săptămâni pentru prevenirea gastroenteritelor produse de infecţia cu rotavirus (vezi punctele 4.2, 4.4 şi 5.1).

Utilizarea Rotarix trebuie să se bazeze pe recomandările oficiale.

4.2 Doze şi mod de administrare
 
Doze

Schema de vaccinare constă din administrarea a două doze. Prima doză poate fi administrată începând de la vârsta de 6 săptămâni. Între doze trebuie să existe un interval de cel puţin 4 săptămâni. Este de preferat ca schema de vaccinare să fie administrată înainte de vârsta de 16 săptămâni, dar trebuie finalizată înainte de vârsta de 24 săptămâni.

Rotarix poate fi administrat cu aceeaşi posologie nou-născuţilor prematur, născuţi la cel puţin 27 săptămâni de sarcină (vezi pct. 4.8 şi 5.1).

În studiile clinice s-a observat rar scuiparea sau regurgitarea vaccinului şi, în astfel de situaţii, nu s-a administrat o doză de înlocuire. Cu toate acestea, în eventualitatea puţin probabilă în care un sugar scuipă sau regurgitează cea mai mare parte din doza de vaccin, o doză unică de înlocuire poate fi administrată la aceeaşi vizită medicală pentru vaccinare.

Se recomandă ca la sugarii la care se administrează o primă doză de Rotarix, schema de vaccinare să se completeze cu o a doua doză de Rotarix. Nu sunt disponibile date privind siguranţa, imunogenitatea sau eficacitatea în cazul în care Rotarix este administrat ca prima doză, iar pentru a doua doză se utilizează un alt vaccin rotavirus sau viceversa.

Copii şi adolescenţi

Rotarix nu se va administra la copii mai mari de 24 de săptămâni.

Mod de administrare

Rotarix se administrează numai pe cale orală.

Rotarix nu trebuie niciodată injectat.

Pentru instrucţiuni privind prepararea sau reconstituirea vaccinului înainte de administrare, vezi pct. 6.6.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi enumeraţi la punctul 6.1.

Hipersensibilitate după administrarea anterioară de vaccinuri rotavirus.

Antecedente de invaginaţie.

Subiecţi cu malformaţii congenitale necorectate ale tractului gastro-intestinal care predispun la invaginaţie.

Subiecţi cu imunodeficienţă combinată severă (IDCS) (vezi punctul 4.8).

Administrarea Rotarix trebuie amânată la subiecţii cu boli febrile acute severe. Prezenţa unei infecţii minore nu reprezintă o contraindicaţie pentru vaccinare.

Administrarea Rotarix trebuie amânată la subiecţii cu diaree sau vărsături.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Pentru o bună practică medicală trebuie ca vaccinarea să fie precedată de o anamneză, în special în ceea ce priveşte contraindicaţiile şi de un examen clinic.

Nu sunt disponibile date privind siguranţa şi eficacitatea utilizării Rotarix la sugarii cu afecţiuni gastro-intestinale sau cu întârziere a creşterii. Administrarea Rotarix la aceşti sugari poate fi luată în considerare cu precauţie, dacă, în opinia medicului, neefectuarea vaccinării prezintă un risc mai mare.

Ca măsură de precauţie, personalul medical trebuie să urmărească îndeaproape orice simptome care indică invaginaţie (dureri abdominale severe, vărsături persistente, melenă, meteorism şi/sau febră) având în vedere datele din cadrul studiilor observaţionale de siguranţă care indică un risc crescut de apariţie a invaginaţiei, mai ales în intervalul de 7 zile după administrarea vaccinului rotavirus (vezi punctul 4.8). Părinţii/îngrijitorii trebuie sfătuiţi să raporteze prompt asemenea simptome personalului medical.

Pentru subiecţii cu predispoziţie la invaginaţie, vezi punctul 4.3.

Nu se aşteptă ca siguranţa sau eficacitatea Rotarix să fie influenţată de către infecţiile cu HIV asimptomatice sau cu simptome slabe. Un studiu clinic efectuat pe un număr limitat de sugari HIV pozitiv asimptomatici sau slab simptomatici nu a arătat probleme de siguranţă (vezi punctul 4.8).
Administrarea Rotarix la sugarii cu suspiciune sau diagnostic de imunodeficienţă trebuie să fie bazată pe evaluarea atentă a raportului risc/ beneficiu.

Se cunoaşte faptul că, după vaccinare, excreţia virusului din vaccin în materiile fecale atinge o valoare maximă în jur de ziua 7. Particulele antigenice virale, detectate prin testul ELISA, au fost identificate în scaun în 50% dintre cazuri după prima doză şi în 4% dintre cazuri după cea de-a doua doză. În cazul în care s-a testat prezenţa tulpinii virale vii din vaccin în aceste scaune, doar 17% au fost pozitive.

S-au observat cazuri de transmitere a acestui virus viu din vaccin excretat la contacţi seronegativi, fără apariţia vreunui simptom clinic.

Rotarix trebuie administrat cu precauţie la persoanele care intră în contact apropiat cu persoane cu imunodeficienţă, cum ar fi cei cu afecţiuni maligne sau cu alte imunodeficienţe sau cei la care se administrează tratament imunosupresor.

Contacţii copiilor recent vaccinaţi trebuie să respecte regulile de igienă personală (de exemplu să îşi spele mâinile după schimbarea scutecelor copilului).

În cazul administrării seriilor de vaccinare primară la nou-născuţii prematur cu vârstă foarte mică (născuţi la ≤28 săptămâni de sarcină) şi în special în cazul celor cu antecendente de imaturitate respiratorie, trebuie luate în considerare riscul potenţial de apariţie a apneei şi necesitatea monitorizării funcţiei respiratorii timp de 48-72 ore.

Deoarece beneficiul vaccinării este mare la acest grup de nou-născuţi, vaccinarea nu trebuie evitată sau amânată.

Este posibil să nu se obţină un răspuns imun protector la toţi copiii vaccinaţi (vezi punctul 5.1).

Extinderea protecţiei pe care Rotarix o poate avea împotriva altor tulpini de rotavirus care nu au fost evidenţiate în cadrul studiilor clinice este în prezent necunoscută. Studiile clinice din care au provenit datele referitoare la eficacitate au fost efectuate în Europa, America Centrală şi de Sud, Africa şi Asia (vezi pct. 5.1).

Rotarix nu oferă protecţie împotriva gastroenteritei determinate de alţi agenţi patogeni în afară de rotavirus.

Nu sunt disponibile date privind utilizarea Rotarix pentru profilaxia postexpunere.

Rotarix nu trebuie niciodată injectat.

Vaccinul conţine zahăr şi sorbitol ca excipienţi. Pacienţii cu afecţiuni ereditare rare de intoleranţă la fructoză, sindrom de malabsorbţie la glucoză-galactoză sau insuficienţă a zaharazei – izomaltazei nu trebuie să utilizeze acest vaccin.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Rotarix poate fi administrat concomitent cu oricare dintre următoarele vaccinuri monovalente sau combinate [inclusiv vaccinurile hexavalente (DTPa-VHB-VPI/Hib)]: vaccinul difteric – tetanic – pertussis celular (DTPw), vaccinul difteric – tetanic – pertussis acelular (DTPa), vaccinul Haemophilus influenzae tip b (Hib), vaccinul polio inactivat (VPI), vaccinul hepatitic B (VHB), vaccinul pneumococic conjugat şi vaccinul meningococic serogrup C conjugat. În studiile clinice s-a demonstrat că răspunsurile imune şi profilurile de siguranţă ale vaccinurilor administrate nu au fost afectate.

Administrarea concomitentă de Rotarix cu vaccin polio oral (VPO) nu afectează răspunsul imun la antigenele polio. Deşi administrarea concomitentă de VPO poate determina o uşoară scădere a răspunsului imun la vaccinul rotavirus, s-a arătat pe parcursul unui studiu clinic în care au fost implicaţi mai mult de 4200 de subiecţi, că protecţia clinică împotriva gastroenteritei severe cu rotavirus este menţinută.

Nu există restricţii pentru sugar în ceea ce priveşte consumul de alimente sau lichide, nici înainte şi nici după vaccinare.

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Rotarix nu este destinat utilizării la adulţi. Nu sunt disponibile date privind utilizarea Rotarix în timpul sarcinii şi alăptării.

Pe baza dovezilor obţinute în studiile clinice, alăptarea nu reduce protecţia oferită de Rotarix împotriva gastroenteritei cu rotavirus. De aceea, poate fi continuată alăptarea în timpul efectuării schemei de vaccinare.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu sunt relevante.

4.8 Reacţii adverse

Rezumat al profilului de siguranţă

Profilul de siguranţă prezentat mai jos are la bază date din studii clinice realizate cu formularea liofilizată sau cea lichidă a Rotarix. Într-un total de patru studii clinice, aproximativ 3800 de doze de Rotarix formulare lichidă au fost administrate la aproximativ 1900 sugari. Aceste studii au demonstrat că profilul de siguranţă al formulării lichide este comparabil cu cel al formulării liofilizate.   →   adica TESTAREA SIGURANTEI S-A FACUT INTRE 2 TIPURI DE VACCINURI ROTARIX, NU INTRE VACCINUL ROTARIX SI COPII NEVACCINATI

Într-un total de douăzeci şi trei de studii clinice, s-au administrat aproximativ 106000 doze de Rotarix (formulare liofilizată sau lichidă) la aproximativ 51000 sugari.

În trei studii clinice controlate placebo (Finlanda, India şi Bangladesh), în care Rotarix s-a administrat singur (administrarea vaccinurilor pediatrice de rutină a fost eşalonată), incidenţa şi severitatea evenimentelor monitorizate (centralizate la 8 zile după vaccinare), diaree, vărsături, pierderea apetitului alimentar, febră, iritabilitate şi tuse/rinoree nu au fost semnificativ diferite în lotul cu Rotarix comparativ cu lotul cu placebo. Nu s-a observat o creştere a incidenţei sau severităţii acestor evenimente în cazul celei de-a doua doze.

Într-o analiză extinsă a şaptesprezece studii clinice controlate placebo (Europa, America de Nord, America Latină, Asia, Africa) în care au fost incluse studii în care Rotarix a fost administrat concomitent cu vaccinurile pediatrice de rutină (vezi punctul 4.5), următoarele reacţii adverse (centralizate la 31 de zile după vaccinare) au fost considerate ca fiind cel puţin posibil determinate de vaccinare.

Lista tabelară a reacţiilor adverse

Reacţiile adverse raportate sunt enumerate mai jos în funcţie de frecvenţă:

Frecvenţele sunt raportate astfel:
Foarte frecvente (≥1/10)
Frecvente (≥1/100 şi <1/10)
Mai puţin frecvente (≥1/1000 şi <1/100)
Rare (≥1/10000 şi <1/1000)
Foarte rare (<1/10000)

Clasificare pe aparate, sisteme şi organe Frecvenţă Reacţii adverse
Tulburări gastro-intestinale Frecvente Diaree
Mai puţin frecvente Dureri abdominale, flatulenţă
Foarte rare Invaginaţie (vezi punctul 4.4)
Frecvenţă necunoscută* Hematochezie
Frecvenţă necunoscută* Gastroenterită cu difuziune virală la sugarii cu imunodeficienţă combinată severă (IDCS)
Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat Mai puţin frecvente Dermatită
Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare Frecvente Iritabilitate
Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale Frecvenţă necunoscută* Apnee la nou-născuţii prematur cu vârstă foarte mică (≤ 28 săptămâni de sarcină)

* Deoarece aceste evenimente au fost raportate spontan, nu este posibilă o estimare certă a frecvenţelor

Descrierea reacţiilor adverse selectate
 
Invaginaţie   →   Invaginatia intestinala este o tulburare grava caracterizata de faptul ca o parte a intestinului (subtire sau gros) patrunde in alta parte a intestinului. Aceasta telescopare blocheaza de multe ori intestinul si impiedica trecerea alimentelor si bauturilor prin acesta. Invaginatia limiteaza alimentarea cu sange in partea afectata a intestinului.

Invaginatia intestinala este cea mai frecventa cauza de obstructie intestinala la copii, fiind destul de rar intalnita la adulti.
Mai multe detalii gasiti aici: http://www.sfatulmedicului.ro/Boli-intestinale/invaginatia-intestinala_10387

Datele din cadrul studiilor observaţionale de siguranţă efectuate în câteva ţări indică un risc crescut de apariţie a invaginaţiei, asociat administrării vaccinurilor care conţin rotavirus, mai ales în intervalul de 7 zile după vaccinare.
Au fost observate cazuri suplimentare de până la 6 per 100000 de sugari în SUA şi Australia, cu o incidenţă de fundal de 33 până la 101 per 100000 de sugari (cu vârsta mai mică de 1 an) pe an.
Există dovezi limitate privind o creştere mai mică a riscului după administrarea celei de-a doua doze.
Pe baza perioadelor mai îndelungate de urmărire îndeaproape, rămâne neclar dacă administrarea vaccinurilor care conţin rotavirus modifică per total incidenţa invaginaţiei (vezi punctul 4.4).

Alte populaţii speciale

Siguranţa în cazul nou-născuţilor prematur

Într-un studiu clinic, s-a administrat Rotarix la 670 de copii nou-născuţi prematur la 27-36 săptămâni de sarcină, iar 339 au primit placebo. Prima doză a fost administrată la 6 săptămâni de la naştere. Reacţii adverse grave au fost observate la 5,1% din cei care au primit Rotarix comparat cu 6,8% la subiecţii care au primit placebo. Procente similare de altor reacţii adverse au fost observate la subiecţii cărora li s-a administrat Rotarix şi placebo. Nu a fost raportat niciun caz de invaginare intestinală.

Siguranţa la copiii infectaţi cu virusul imunodeficienţei umane (HIV)

În studii clinice, s-a administrat Rotarix sau placebo la 100 copii cu infecţia HIV. Profilul de siguranţă a fost similar între Rotarix şi placebo.

Raportarea reacţiilor adverse suspectate

Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului naţional de raportare, aşa cum este menţionat în Anexa V.

4.9 Supradozaj

Au fost raportate unele cazuri de supradozaj. În general, profilul reacţiilor adverse raportate în aceste cazuri a fost similar cu cel observat în urma administrării dozei recomandate de Rotarix.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Pulbere
Zahăr
Dextran
Sorbitol
Aminoacizi
Mediu Dulbecco Eagle modificat (MDEM)   →   este o solutie folosita pentru CULTURA CELULELOR DE MAMIFERE; aceasta solutie este disponibila in mai multe variante si de obicei conține: aminoacizi, saruri (clorură de calciu, clorură de potasiu, sulfat de magneziu, clorură de sodiu și fosfat monosodic), glucoză, vitamine (acid folic, nicotinamidă, riboflavină, B12), fier și fenol roșu; MDEM este folisit pentru majoritatea tipurilor de celule, inclusiv celule umane, de maimuță, hamster, șobolan, șoarece, pui și pești; mai multe detalii despre acest tip de solutie puteti gasi aici: http://www.sigmaaldrich.com/life-science/cell-culture/classical-media-salts/dmem.html

Solvent
Carbonat de calciu
Gumă xantan
Apă purificată

6.2 Incompatibilităţi

În absenţa studiilor privind compatibilitatea, acest vaccin nu trebuie amestecat cu alte medicamente.

6.3 Perioada de valabilitate

3 ani.

După reconstituire:

După reconstituire, vaccinul trebuie administrat imediat. Dacă nu este utilizat imediat, timpul şi condiţiile de păstrare până la utilizare sunt responsabilitatea utilizatorului şi nu trebuie să depăşească 24 de ore la temperaturi între 2°C -25°C.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la frigider (2°C – 8°C).
A nu se congela.
A se păstra în ambalajul original, pentru a fi protejat de lumină.

Pentru condiţiile de păstrare ale medicamentului după reconstituire, vezi pct. 6.3.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

1 doză pulbere într-un flacon din sticlă (sticlă tip I) cu dop ( din cauciuc butilic)
1 ml solvent într-un aplicator oral (sticlă tip I) cu piston şi capac de protecţie a vârfului (din cauciuc butilic).
Adaptor de transfer pentru reconstituire (1/doză)
pentru următoarele mărimi de ambalaj:
• ambalaj cu 1 flacon din sticlă cu pulbere plus 1 aplicator oral cu solvent
• ambalaj cu 5 flacoane din sticlă cu pulbere plus 5 aplicatoare orale cu solvent
• ambalaj cu 10 flacoane din sticlă cu pulbere plus 10 aplicatoare orale cu solvent
• ambalaj cu 25 flacoane din sticlă cu pulbere plus 25 aplicatoare orale cu solvent

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

Înainte de reconstituire:
În timpul păstrării aplicatorului oral cu solvent se observă un depozit alb şi un supernatant limpede. Solventul trebuie examinat vizual pentru identificarea prezenţei eventualelor particule străine şi/sau unui aspect fizic anormal înainte de reconstituire.

După reconstituire:
Vaccinul reconstituit este uşor mai tulbure decât solventul şi are un aspect alb lăptos.

Vaccinul reconstituit trebuie, de asemenea, examinat vizual pentru identificarea prezenţei eventualelor particule străine şi/sau unui aspect fizic anormal înainte de administrare. În cazul observării vreuneia dintre aceste situaţii, vaccinul se aruncă.
Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

Prospectul INTEGRAL are 90 de pagini!