Selectati categorie raportor

Adresa de e-mail pentru contact

1. Detalii despre raportor

Regretam faptul că dumneavoastră sau o persoană cunoscută a suferit o reacţie adversă la un medicament utilizat. Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa medicamentelor şi astfel la protejarea sănătăţii dumneavoastră şi a altor persoane. Vom aprecia dacă veţi putea furniza datele dvs. de contact, acestea fiind necesare pentru a vă putea contacta în vederea obţinerii de informaţii suplimentare despre reactia adversa suspectată, dacă va fi necesar.
prenume si nume de ex. Maria Popescu
strada, numar, bloc, scara, apartament

2. Detalii despre pacient

Se va completa cel puțin una dintre următoarele date pentru validarea raportului: inițiale pacient, sex, vârstă pacient la momentul apariției reacției adverse. Vă rugăm să completați cât mai multe secțiuni.
Se va alege in functie de caz.
//
ani / luni / saptamani / zile / ore

3. Vaccin suspectat

Vă rugăm să completați cât mai multe informații despre medicamentul suspectat: denumire comercială a medicamentului, concentrație, forma farmaceutică. În situația în care nu vă este cunoscută denumirea comercială a medicamentului, vă rugăm să precizați cât mai multe detalii referitoare la substanța activă (ex. simvastatină 10 mg comprimate, paracetamol sirop). Dacă raportați o reacție adversă la vaccinuri sau medicamente biologice este foarte important să menționați denumirea comercială a acestuia și numărul de lot (sau să confimați faptul că aceste date nu sunt disponibile). În cazul în care există mai multe medicamente suspectate, acestea se pot adăuga folosind comanda "Adaugă un alt medicament suspectat" din partea de jos a paginii, urmată de completarea secțiunilor corespunzătoare. Repetați pașii descriși ori de câte ori este necesar pentru a adăuga toate medicamentele suspectate.
Se va completa numărul de lot/serie care se găsește pe ambalajul medicamentului. Numărul de lot /serie, numele și adresa deținătorului de autorizație de punere pe piață sunt menționate pe ambalaj și se pot utiliza pentru a identifica medicamentul.
//
Medicamentele supuse unei monitorizări suplimentare prezintă un triunghi negru cu vârful în jos afişat în Prospect şi în Rezumatul Caracteristicilor Produsului (RCP - informaţii destinate personalului medical), împreună cu o scurtă propoziţie care explică ce înseamnă triunghiul respectiv: "Acest medicament este supus unei monitorizări suplimentare".

4. Reactie adversa

Se pot introduce una sau mai multe reacții adverse. Se completează datele referitoare la prima reacție adversă. Pentru a adăuga o altă reacție adversă se va selecta comanda "Adaugă o altă reacție adversă" și se vor introduce datele solicitate. Se repeta acești pași ori de câte ori este necesar pentru a introduce toate reacțiile adverse apărute. O descriere a reacției adverse se poate introduce în secțiunea din partea de jos a paginii.
//
//
Eroare de medicație se referă la orice eroare neintenționată de prescriere (de ex. prescriere eronată a medicamentului); de dozare (prescriere sau administrare greșită a dozei); de eliberare (eliberare de către farmacist a unui medicament greșit sau a unei doze greșite); sau de administrare (utilizarea medicamentului pe altă cale de administrare).

Detalii suplimentare / Medicamente concomitente

Utilizați secțiunile de mai jos pentru a oferi informații referitoare la alte medicamente utilizate precum și la afecțiuni cronice sau alergii.
În cazul în care raportați o reacție adversă apărută la un copil ca urmare a administrării medicamentului de către mamă în timpul sarcinii, vă rugăm să ne furnizați cât mai multe informații (ex. rezultate investigații imagistice și de laborator). De asemenea, vă rugăm să prezentați date despre posibile complicații la naștere, greutatea copilului, vârsta gestațională sau scorul APGAR.

Date referitoare la medicul dvs. sau alt profesionist din sanatate

Dacă ați selectat opțiunea prin care ne permiteți contactarea directă a medicului dvs. sau a altui profesionist în domeniul sănătății, vă rugăm să completați mai jos datele de contact ale acestuia. Este necesar să precizați adresa de e-mail sau adresa poștală.

Cu cat este egal 7+4?