Număr de înregistrare Senat: L216/2017
Număr de înregistrare Camera Deputaților: –
Adresa: E125/2017
Prima cameră: Senat
Tip inițiativă: Proiect de lege
Inițiatori: Guvernul României
Număr de articole: 77
Avizul Consiliului Legislativ: 654/10.08.2017
Procedura de urgență: Nu
Stadiu: în lucru, la comisiile permanente ale Senatului
Caracterul legii: Ordinară
Termen adoptare: Termenul de adoptare tacită este de 45 de zile, și se calculează de la data de 4 sept. 2017.
Termenul se împlinește la data de 23 nov. 2017.
Termenul este calculat conform art. 75 alin.(2) și art. 115 alin(5) din Constituția României, republicată, coroborat cu art. 113-115 din Regulamentul Senatului.

Derularea procedurii legislative:

4 sept. 2017 cu nr.L216 prezentare în Biroul permanent; Senatul e prima Cameră sesizată
4 sept. 2017 trimis pentru raport la Comisia pentru sănătate publică (TERMEN: 3 oct. 2017)
4 sept. 2017 trimis pentru aviz la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 26/09/2017)
4 sept. 2017 trimis pentru aviz la Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului (TERMEN: 26/09/2017)
4 sept. 2017 trimis pentru aviz la Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi (TERMEN: 26/09/2017)
4 sept. 2017 trimis pentru aviz la Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport (TERMEN: 26/09/2017)
12 sept. 2017 trimis pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital (TERMEN: 26/09/2017)
18 sept. 2017 Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului transmite avizul cu nr. 151-FAVORABIL
20 sept. 2017 Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport transmite avizul cu nr. 168-FAVORABIL cu amendamente
21 sept. 2017 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b363 (adresa nr.E125/18/08/2017)
25 sept. 2017 prezentare în Biroul Permanent (Comisia juridica solicita decalare termen pentru depunerea avizelor si a raportului cu o saptamina. Termen nou depunere avize: 03.10.2017; Termen nou depunere raport: 10.10.2017)
25 sept. 2017 Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi transmite avizul cu nr. 280-FAVORABIL cu amendamente
27 sept. 2017 Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital transmite avizul cu nr. 567-NEGATIV
03 octombrie 2017 prezentare în Biroul Permanent (Comisia pentru constitutionalitate solicita sa fie sesizata pentru aviz; termen aviz: 05.10.2017)
03 octombrie 2017 trimis pentru aviz la Comisia pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi monitorizare a executării hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului (TERMEN: 05/10/2017)
10 octombrie 2017 prezentare în Biroul Permanent (Comisia pentru sanatate solicita decalarea termenului pentru depunerea raportului la data de 18.10.2017)
10 octombrie 2017 Comisia pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi monitorizare a executării hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului transmite avizul cu nr. 2264-FAVORABIL
16 octombrie 2017 Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări transmite avizul cu nr. 119-FAVORABIL cu amendamente
23 octombrie 2017 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
23 octombrie 2017 Comisia pentru sănătate publică depune raportul cu nr. 483-FAVORABIL cu amendamente
23 octombrie 2017 adoptat de Senat (nr. voturi: DA= 99 NU=0 AB=1)Documente despuse la Senat:
adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere
forma iniţiatorului
expunerea de motive la iniţiativa legislativă
avizul Consiliului Legislativ
hotărârea de Guvern
aviz – Comisia pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi monitorizare a executării hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului
aviz – Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
aviz – Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
aviz – Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului
aviz – Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
aviz – Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi
raportul comisiei sesizate în fond
forma adoptată de Senat
adresa prin care iniţiativa legislativă e transmisă la cealaltă Cameră spre dezbatereSursa: https://senat.ro/Legis/Lista.aspx?cod=20706#