In data de 2 martie 2018 am primit, prin posta, o notificare de la DSP Brasov in legatura cu panoul de langa Predeal.
Prin aceasta adresa DSP ne invita la Brasov pe 25 februarie 2018 ca sa discutam.
Acum ne intrebam iar si iar: ce competente are DSP in verificarea de panouri publicitare? Le controleaza de virusi? Au fost montate neigienic?

Va rugam sa observati ca nici macar nu stiu sa scrie corect. Au scris “fii” in loc de “fi”. Mai exista loc de comentarii?

Iata notificarea pe care ne-au trimis-o:

Mai jos puteti citi raspunsul nostru catre DSP Brasov.

“Către Direcţia de Sănătate Publică Brasov

În atenţia Directorului Executiv DSP Brasov

Subsemnata ………., având sediu procedural şi adresa de corespondenţă în jud. Cluj, ………., în calitate de titular al contractului de închiriere pentru un panou publicitar situat în jud. Brasov, zona Timisul de Sus, referitor la adresa emisă de instituţia dumneavoastră sub nr. 987 din 12.02.2018 primită de subsemnata în data de 02.03.2018, fac următoarele precizări:

1. Aceste bannere informative nu sunt o campanie în sensul definit de legislaţia în vigoare, în speţă art. 44. din Legea nr. 95/2006, ci reprezintă o iniţiativă civică de informare şi modalitatea legală prin care am ales să ne exercităm dreptul fundamental la libera exprimare precum şi dreptul la informare, drepturi garantate de Constituția României – art. 30 si 31, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi Pactul internațional privind drepturile civile şi politice.

Totodată prin aceasta iniţiativă suplinim activitatea de informare a cetăţenilor cu privire la riscurile la care sunt supuşi cetaţenii României, activitate pe care ar trebui să o desfăşoare Statul Roman prin Ministerul Sănătăţii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 46/2003 privind drepturile pacientului şi a prevederilor Convenţiei europene pentru protecţia drepturilor omului şi a demnităţii fiinţei umane faţă de aplicaţiile biologiei şi medicinei – Convenţia privind drepturile omului şi biomedicina din 04.04.1997 – Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 103 din 28 februarie 2001.

În comparaţie, Ministerul Sănătăţii, prin campania “Vaccinurile salvează vieţi” publică pe site părerea unor persoane ce nu au specialitate în domeniul medical, gen Lucian Mandruţă – jurnalist, Maria Coman – jurnalist, Oana Marinescu – consultant, Ana Barton – scriitoare etc.

Dacă aţi fi avut minima curiozitate, aţi fi observat că există si materiale publicate care atrag atenţia asupra riscurilor cauzate de utilizarea neconformă a antibioticelor. Având în vedere faptul că Ministerul Sănătăţii derulează în acest sens o largă campanie de informare, întelegem faptul că prin interzicerea acestui banner de informare, dumneavoastră sabotaţi în mod indirect campaniile derulate de instituţia din care faceţi parte.

2. Referitor la art. 44 din Legea 25/2006, care prevede:

Utilizarea mass-media în interesul sănătăţii publice

(1) Campaniile de informare, educare şi comunicare cu privire la teme care privesc sănătatea publică trebuie să fie avizate de Ministerul Sănătăţii.

(2) Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune sunt obligate ca în cadrul grilelor de programe să rezerve gratuit spaţiul de emisie necesar promovării campaniilor de informare, educare şi comunicare referitoare la teme care privesc sănătatea publică.

(3) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Sănătăţii sau, după caz, ministerele cu reţea sanitară proprie, împreună cu Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune vor stabili, în baza unui protocol, modalităţile şi spaţiul acordat în grila de programe pentru promovarea campaniilor pe teme care privesc sănătatea publică.

Considerăm că iniţiativa noastră nu se încadrează în această prevedere legală, pentru motivele pe care le vom enumera în continuare.

Conform Dicţionarului Explicativ al Limbii Române, termenul de mass-media este definit astfel “Termen care desemnează ansamblul mijloacelor și modalităților tehnice moderne de informare și influențare a opiniei publice, cuprinzând radioul, televiziunea, presa etc.; mijloace de comunicare în masă.”

Având în vedere faptul că bannerele, fluturaşii, pliantele, abţibildurile şi alte suporturi asemănătoare nu sunt incluse ca făcând parte din mass-media, prevederea legală nu ne este aplicabilă în speţă.

În plus, aşa cum am arătat, aceste bannere reprezintă o “iniţiativă civică de informare” şi nu o campanie. O “campanie de informare, educare si comunicare” prin mass-media presupune cu totul şi cu totul altceva. O campanie presupune existenţa unor spoturi publicitare, atât video cât şi audio care să fie difuzate în spaţiile de emisie alocate publicităţii la diverse posturi de radio şi televiziune, de asemenea presupune existenţa unor materiale publicitare publicate în mass-media scrisă. Un singur panou montat pe o proprietate privată şi acela fără legătură cu mass-media nu poate duce la concluzia că există o campanie în sensul definit de prevederea legală menţionată.

Având în vedere cele menţionate, considerăm că actiunea dumneavoastră este una de hărţuire şi de abuz de putere. La ora actuală, grupul de avocaţi şi experţi în domeniul comunicării publice, care mă consiliază, lucrează la redactarea unor plângeri administrative şi penale, ce urmează a fi finalizate şi depuse la organele competente în perioada imediat următoare.”