Către,
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ

JUDECĂTORIA [ORASUL]

DOMNULE PRIM – PROCUROR,

Subsemnata, XXXXXXX XXXXXXX cetăţean român, născută în Mun. XXXXXXX Jud. XXXXXXX, cu domiciliul în Mun. XXXXXXX, str. XXXXXXX nr. 5XXXXXXX , bl. XXXXXXX, sc. XXXXXXX, ap. XXXXXXX, legitimată cu CI seria XXXXXXX nr. XXXXXXX eliberată de către XXXXXXX la data de XXXXXXX, CNP: XXXXXXX, formulez prezenta:

PLÂNGERE PENALĂ

Pentru săvârșirea infracțiunii de Neglijență în serviciu prevăzută de art. 298 NCP, împotriva, personalului medical angajat al [NUMELE SOCIETATII], cu sediul în [ADRESA], inregistrata la ORCTB sub numarul JXX/YYYYY/ZZZZ, CUI: XXXXXX, din cadrul maternității Centrului Medical Unirea – Str. Dobrogeanu Gherea nr. 85 Sector 1, Bucureşti, care în perioada XXXXXXXXXXXXXX au procedat la vaccinarea fiului/fiicei meu/mele XXXXXXX născut în data de XXXXXXX, cu toate că solicitasem în mod expres faptul că refuz administrarea oricărui vaccin.

Precizez că nu cunosc identitatea persoanei sau persoanelor care se fac vinovate de administrarea vaccinului, aceasta cu toate că prin notificarea adresată către [NUMELE SOCIETATII] în data de XXXXXXX am solicitat sa îmi fie comunicate datele de identitate ale personalului medical care a efectuat vaccinarea.
Astfel, cu ocazia internării în maternitate am specificat în mod expres faptul că nu doresc vaccinarea fiului/fiicei meu/mele astfel cum rezultă inclusiv din Biletul de externare al Noului Născut eliberat de către [NUMELE SOCIETATII], în data de XXXXXXX.
Precizez că nu am fost în nici un fel informată până la externare și nici după acest moment de către reprezentanții maternității despre acest fapt.
Prima bănuială cu privire la administrarea unui vaccinam avut-o în jurul vîrstei de 3 săptămâni a copilului, ocazie cu care am observat un semn pe mâna lui stângă.
XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
Fiind conștientă de riscurile pe care le prezintă administrarea acestui vaccin, acesta fiind și motivul pentru care am refuzat vaccinarea, reacția mea a fost una de profundă dezamăgire față de personalul medical care din neglijență a efectuat un act medical pe care l-am refuzat în mod expres, fiindu-mi încălcate drepturile prevăzute de Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacienților care specifică în mod imperativ în art. 13 faptul că: Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenție medicală.

Apreciez că fapta este rezultatul unei erori, a unei neglijențe în îndatorirea atribuțiilor de serviciu având ca rezultat încălcarea drepturilor mele legitime, motiv pentru care solicit tragerea la răspundere penală a făptuitorului.

Mijloacele de probă pe care se intemeiază prezenta plângere sunt următoarele: înscrisuri, fotografii.

Data, XXXXXXX                                                                              Semnătura,
                                                                                                             XXXXXXX

Acest model de plangere penala poate fi adaptat si folosit pentru orice procedura medicala efectuata fara acord sau chiar pentru alte situatii.
Conform Codului Penal, o procedura medicala efectuata fara cord este pedepsita cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda penala!
Este important de stiut: pentru a depune o plangere penala NU TREBUIE SA PLATITI NICIUN AVOCAT, statul fiind obligat sa va asigure asistenta juridica in astfel de situatii.