Abuzurile venite din partea autoritatilor statului continua!
Se pare ca Romania nu mai este un stat de drept, ci unul dictatorial, in care nu avem nici macar libertate de exprimare si ni se baga pumnul in gura cu fiecare ocazie.

Bannerele noastre de informare le creeaza probleme mari [financiare] celor din minister, pentru ca altfel nu ne explicam indarjirea, determinarea cu care vor sa ne dea jos aceste bannere afisate 100% legal.

Comenzile vin mereu de sus, de la Ministerul Sanatatii catre DSP-uri, primarii si politie. Si asta nu o spunem noi, ci ne-au spus-o chiar cei care lucreaza in aceste institutii. Ei sunt presati puternic de oameni-cheie din Ministerul Sanatatii ca sa ne dea jos bannerele!

Redam mai jos a doua adresa pe care am primit-o de la DSP Cluj ca urmare a raspunsului formulat de noi. Apoi puteti citi si replica noastra trimisa pe email si prin fax la DSP Cluj.

Pentru cine nu a citit ce s-a intamplat in legatura cu bannerele noastre din Otopeni, poate citi cele 2 articole anterioare acestuia:
Abuzurile D.S.P. & Co., anul 2018, România

Ministerul Sănătății si D.S.P.-urile continuă seria abuzurilor

Adresa DSP Cluj:

Replica noastra:

Catre Directia de Sanatate Publica Cluj

In atentia dlui. Mihai Moisescu-Goia

Subsemnata ………., cu domiciliul in jud. Cluj,………., referitor la adresa dvs. nr. 1837/28.02.2018, va comunic urmatoarele:

In orice stat democratic legea suprema este Constitutia, iar Constitutia Romaniei statueaza, printre altele:

ARTICOLUL 30
Libertatea de exprimare
(1) Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile.
(2) Cenzura de orice fel este interzisă.
(3) Libertatea presei implică şi libertatea de a înfiinţa publicaţii.
(4) Nici o publicaţie nu poate fi suprimată.
(5) Legea poate impune mijloacelor de comunicare în masă obligaţia de a face publică sursa finanţării.
(6) Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine.
(7) Sunt interzise de lege defăimarea ţării şi a naţiunii, îndemnul la război de agresiune, la ură naţională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violenţă publică, precum şi manifestările obscene, contrare bunelor moravuri.
(8) Răspunderea civilă pentru informaţia sau pentru creaţia adusă la cunoştinţă publică revine editorului sau realizatorului, autorului, organizatorului manifestării artistice, proprietarului mijlocului de multiplicare, al postului de radio sau de televiziune, în condiţiile legii. Delictele de presă se stabilesc prin lege.

ARTICOLUL 31
Dreptul la informaţie
(1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit.
(2) Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal.
(3) Dreptul la informaţie nu trebuie să prejudicieze măsurile de protecţie a tinerilor sau securitatea naţională.
(4) Mijloacele de informare în masă, publice şi private, sunt obligate să asigure informarea corectă a opiniei publice.
(5) Serviciile publice de radio şi de televiziune sunt autonome. Ele trebuie să garanteze grupurilor sociale şi politice importante exercitarea dreptului la antenă. Organizarea acestor servicii şi controlul parlamentar asupra activităţii lor se reglementează prin lege organică.

In consecinta, prin legea suprema, statul roman garanteaza libertatea oricarui individ de a-si exprima opiniile (art. 30 alin. 1 din Constitutie). Gandurile, opiniile sau credinta unui individ exprimate in orice mod sunt inviolabile.

Nicio autoritate publica din statul roman nu poate exercita o activitate de cenzurare, aceasta fiind interzisa prin prevederile art. 30 alin. 2 din Constitutia Romaniei.

Raspunderea civila pentru informatia sau creatia adusa la cunostinta publicului revine editorului sau realizatorului, in speta subsemnatului. Astfel, daca considerati ca prin informatia diseminata in spatiul public au adus atingere si prejudicii demnitatii, onoarei, vietii particulare sau imaginii unei persoane sau institutii, va puteti adresa instantei de judecata pentru a stabili raspunderea civila si eventualele daune, in conformitate cu prevederile art. 30 alin. 8 din Constitutia Romaniei.

Referitor la mesajele afisate pe bannere, acestea, dupa cum bine ati mentionat in adresa dvs. ele reprezinta o actiune de transmitere catre public a unor informatii. Acest drept este garantat de art. 31 din Constitutia Romaniei. Aliniatul 2 din art. 31 arata ca autoritatile publice sunt obligate sa asigure informarea corecta a cetatenilor. In domeniul sanatatii, informare corecta presupune faptul ca “o persoană primeşte în prealabil informaţii adecvate în privinţa scopului şi naturii intervenţiei, precum şi în privinţa consecinţelor şi riscurilor”. Aceasta prevedere constitutionala nu impune un monopol al unei autoritati publice asupra informatiilor dintr-un anumit domeniu. Autoritatea publica nu poate sa cenzureze informatiile ce apar in spatiul public, acest fapt fiind interzis, cum am aratat anterior de prevederile art. 30 alin. 2 din Constitutia Romaniei.

In fapt, Ministerul Sanatatii si institutiile din subordine nu-si indeplinesc obligatia constitutionala de informare corecta a cetatenilor Romaniei, in sensul ca nu prezinta in materialele publicate sau avizate spre publicare si riscurile asociate. Orice medicament este insotit de un prospect redactat de producator. Acest prospect cuprinde contraindicatii si eventualele efecte adverse ce pot aparea in urma administrarii. Nici un material publicat de Ministerul Sanatatii nu face referire la aceste contraindicatii sau efecte adverse mentionate de producator in prospect.

Referitor la dreptul persoanei de a fi informat, va comunic (in cazul in care nu aveti cunostinta) ca Romania a ratificat Convenţia europeană pentru protecţia drepturilor omului şi a demnităţii fiinţei umane faţă de aplicaţiile biologiei şi medicinei, Convenţia privind drepturile omului şi biomedicina din 04.04.1997 publicata in Monitorul Oficial Partea I nr. 103 din 28.02.2001, care prevede:

PREAMBUL
Statele membre ale Consiliului Europei, celelalte state şi Comunitatea Europeană, semnatare ale prezentei convenţii, […] conştiente de rapida dezvoltare a biologiei şi medicinei, convinse de necesitatea respectării fiinţei umane, deopotrivă ca individ, cât şi în apartenenţa sa la specia umană, şi recunoscând importanţa de a i se asigura demnitatea, conştiente de actele care ar putea pune în pericol demnitatea umană printr-o folosire improprie a biologiei şi medicinei, […] au convenit asupra următoarelor:

ARTICOLUL 2 – Întâietatea fiinţei umane
Interesul şi binele fiinţei umane trebuie să primeze asupra interesului unic al societăţii sau al ştiinţei.

ARTICOLUL 5 – Regula generală
O intervenţie în domeniul sănătăţii nu se poate efectua decât după ce persoana vizată şi-a dat consimţământul liber şi în cunoştinţă de cauză.

Această persoană primeşte în prealabil informaţii adecvate în privinţa scopului şi naturii intervenţiei, precum şi în privinţa consecinţelor şi riscurilor.

Persoana vizată poate în orice moment să îşi retragă în mod liber consimţământul.

Aceste prevederi sunt ca putere de lege, deasupra prevederilor constitutionale, in conformitate cu prevederile art. 148 din Constitutia Romaniei:

ARTICOLUL 148 – Integrarea în Uniunea Europeană
(2) Ca urmare a aderării, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum şi celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate faţă de dispoziţiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare.
(3) Prevederile alineatelor (1) şi (2) se aplică, în mod corespunzător, şi pentru aderarea la actele de revizuire a tratatelor constitutive ale Uniunii Europene.
(4) Parlamentul, Preşedintele României, Guvernul şi autoritatea judecătorească garantează aducerea la îndeplinire a obligaţiilor rezultate din actul aderării şi din prevederile alineatului (2).

Astfel, Conventia europeana sus-amintita fiind o reglementare comunitara cu caracter obligatoriu are prioritate fata de legislatia interna. In conformitate cu prevederile art. 5 din Conventie coroborate cu prevederile art. 148 alin 4, Ministerul Sanatatii ca parte a Guvernului are obligatia de a pune la dispozitia populatiei informatii adecvate in privinta activitatii medicale de vaccinare, precum si in privinta consecintelor si riscurilor (asa cum sunt prezentate in prospectele vaccinurilor emise de producator).

Avand in vedere faptul ca Ministerul Sanatatii si autoritatile din subordine nu desfasoara o activitate corecta de informare a populatiei cu privire la aceste aspecte, am initiat aceasta actiune civica de informare. Art. 44 din Legea 95/2006, se refera la Utilizarea mass-media în interesul sănătăţii publice”. Asa cum am aratat in adresa anterioara, inregistrata la institutia dvs. sub nr. 1837/26.02.2018, panourile publicitare amplasate pe domeniul public sau privat nu reprezinta mass-media, astfel ca nu este de competenta Ministerului Sanatatii si a institutiilor subordonate sa avizeze continutul materialului publicitar.

Avand in vedere cele mentionate anterior, va somez, pe aceasta cale, sa intrati in legalitate si sa efectuati o informare corecta a populatiei, asa cum va obliga prevederile legale sus-mentionate.