Din pacate vestile sunt foarte triste.
 
A iesit la lumina “RAPORTUL asupra proiectului de Lege privind vaccinarea persoanelor în România”. Acesta poate fi gasit pe website-ul Camerei Deputatilor, si se poate descarca mai jos, din articol.
 
SUNTEM MINTITI!!! SI DE CATRE HOTNEWS SI DE CATRE UNII POLITICIENI!
 
VACCINAREA VA FI OBLIGATORIE PENTRU ADULTI SI COPII daca saptamana viitoare se va vota proiectul de lege in forma iesita pe data de 2 martie 2020 “pe sub mână” din Comisia de Sanatate din cadrul Camerei Deputatilor… ZIUA CA HOȚII. Deci nu este vorba doar despre informare obligatorie dupa cum trambita presa cumparata, aka Hotnews.
 
Enumaram aici cateva prevederi din ultima varianta, din data de 3 martie 2020, a proiectului de lege:
 • proiectul se refera la toata populatia, copii si ADULTI: “proiectul de Lege privind vaccinarea persoanelor în România”;
 • prin normele de aplicare se pot introduce noi si noi vaccinuri in lista celor obligatorii, plus orice alte prevederi: “Art.6.- (1) Vaccinarea copiilor cu vaccinurile prevăzute în CNV, aprobat prin hotărâre a Guvernului, precum şi cu cele administrate în situaţii epidemiologice speciale întregii populaţii ori unor grupuri de populaţie este obligatorie.”;
 • “Art.13.- Categoriile de vaccinări obligatorii sunt următoarele:
  a) vaccinările stabilite prin Calendarul Naţional de Vaccinare pentru copii, potrivit prevederilor art.6;
  b) vaccinările impuse de situaţii epidemiologice, care implică vaccinarea ca măsură de intervenţie, în vederea limitării bolilor care pot fi prevenite prin vaccinare;
  c) vaccinările pentru personalul medico-sanitar din unităţile sanitare publice şi private;
  d) vaccinările pentru alt personal din unităţile publice şi private care, prin natura atribuţiilor, sunt expuse suplimentar la boli infecţioase sau pot reprezenta surse de infecţie care ar putea pune în pericol sănătatea publică, stabilite prin hotărâre a Guvernului.”;
 • vaccinurile pentru copii se pot refuza DOAR DACA EXISTA O CONTRAINDICATIE DEFINITIVA SAU TEMPORARA, contraindicatie semnata de… ghiciti cine? DSP!!! – “Art. 22 (2) Certificarea contraindicației definitive de vaccinare a copilului se realizează de către direcţiile de sănătate publică județene sau a municipiului București…”;
 • ei spun ca intrarea in colectivitate (gradinita, scoala) nu va fi conditionata de efectuarea vaccinarilor, pentru ca astfel s-ar incalca Constitutia Romaniei, DAR TOTUSI LA ART. 24 SCRIU ALTCEVA: “Art.24.-(1) În cazul în care vaccinările obligatorii nu au fost efectuate până la data prevăzută la art.23, părintele, reprezentantul legal, persoana care se ocupă de creșterea și îngrijirea unui copil în baza unei măsuri de protecție specială, stabilită în condițiile legii sau, după caz, persoana prevăzută la art.69, are obligația prezentării, până la intrarea în colectivitate, a unuia dintre următoarele documente eliberate de către comisia județeană de vaccinare sau a municipiului București:
  a) calendarul de recuperare pentru antigenele vaccinale obligatorii eliberat de către comisia județeană de vaccinare sau a municipiului București;
  b) adeverința contraindicațiilor medicale definitive pentru anumite vaccinări eliberate de către direcţiile de sănătate publică județene sau a municipiului București.
  (2) În cazul prezentării unui calendar de recuperare a antigenelor vaccinale obligatorii, schema de vaccinare propusă trebuie să fie completată în termen de un an de la data admiterii în colectivitate.
  (3) În cazul neprezentării unuia dintre documentele prevăzute la alin.(1) lit.a) sau b), reprezentantul legal al colectivităţii are obligaţia de a sesiza comisia judeţeană de vaccinare sau a municipiului Bucureşti în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în colectivitate.
  (4) Prevederile alin.(1) – (3) se aplică şi în cazul admiterii copiilor în colectivităţi, conform art.3 lit.d).
  (5) În cazul nerespectării calendarului de recuperare pentru antigenele vaccinale obligatorii prevăzut la alin.(1) lit.a) cu schema de vaccinare propusă completată, în termen de un an de la data admiterii în colectivitate, comisia judeţeană de vaccinare sau a municipiului București are obligaţia de a notifica inspectoratul şcolar judeţean respectiv Inspectoratul Şcolar al Municipiului București.”;
 • VACCINURILE VOR FI OBLIGATORII SI PENTRU COPIII CARE NU SUNT IN COLECTIVITATI, ADICA PENTRU CEI CU DIZABILITATI CARE STAU ACASA SAU PENTRU CEI CARE FAC HOMESCHOOLING: “Art.25.- (1) În cazul copiilor pentru care a fost instituită o măsură de protecţie specială în condiţiile legii şi care nu frecventează o unitate de învăţământ, documentul care atestă vaccinările obligatorii, calendarul de recuperare sau adeverinţa contraindicaţiilor medicale sunt obţinute de managerul de caz al copilului.
  (2) Obţinerea documentului prevăzut la alin.(1) se va face în cel mai scurt timp de la admitere, dar nu mai târziu de 3 luni de la instituirea măsurii de protecţie specială.”;
 • “Art.26.- Antigenele vaccinale obligatorii la intrarea în colectivitate a copiilor sunt cele împotriva difteriei, tetanosului, tusei convulsive, poliomielitei, rujeolei, rubeolei, oreionului, hepatitei B.“;
 • ANGAJATORII SUPORTA DIN COSTURILE PROPRII VACCINAREA ANGAJATILOR LOR: “Art.35.- (1) Angajatorii, persoane fizice sau juridice, suportă, din bugetul propriu, costurile pentru vaccinurile și administrarea acestora personalului propriu care, prin natura profesiei sau a formării pe care o urmează, este expus la riscul de infectare sau poate reprezenta o sursă de infecție, care ar putea pune în pericol sănătatea publică, ori a cărui vaccinare, potrivit legii, este obligatorie.
  (2) Costurile prevăzute la alin.(1) sunt deductibile fiscal.”;
 • “CONSILIERE”, “REEDUCARE” CU FORTA CA IN VREMEA COMUNISTA: “Art.40 Comisiile județene de vaccinare, precum și Comisia de Vaccinare a Municipiului București, au atribuţia de a înregistra în evidenţa proprie copilul nevaccinat, consiliază o dată la 3 luni persoanele care răspund de vaccinarea copiilor care trebuie vaccinaţi, timp de 12 luni.”
Si din pacate prevederile abuzive si chichitele avocatesti din acest proiect de lege nu se opresc aici…
Document RAPORT asupra proiectului de Lege privind vaccinarea persoanelor în România: